image
image
Er du interessert i fender til egen båt eller bare som dekorasjon til hytta eller kjellerstua ?

Pris pr. fender er kr 500,- kjøpt enkeltvis.
Pris pr. fender er kr 450,- kjøpt i sett til båten, 6 stk fender

Fenderne sendes i Norgespakke. Porto og emballasje utgjør kr 200,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hei!

Jeg har en tid ventet på opplysninger om levering av lintau til fletting av fendere.
Etter å ha vært i kontakt med Fartøyvernsenteret i Hardanger, har jeg fått informasjon om
at prisen på lintau, nå er mer enn fordoblet.
Dette er tau som enten blir levert fra Sverige eller England.

Etter min oppfatning vil dette føre til en så sterk prisøkning på ett sett med fendere,
at det ikke er ønskelig å fortsette min hobby, nemlig å lage taufendere til trebåteiere.

Jeg beklager dette, og ønsker dere gode sesonger i de fine trebåtene dere har.

Beste hilsen
taufender.no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din epost:

Bestilling - spørsmål: